דרישות קבלה

לפניכם דרישות הקבלה של המרכז לאיזון גופני נפשי.

  1. ראיון אישי עם המנחים.
  2. השתתפות בסדנת התאמה.
  3. שאלון בריאות מלא וחתום.
  4. טופס הרשמה מלא וחתום.