הילינג

טיפול ב"שדה האנרגיה" הטבעי של הגוף באמצעות מגע כפות ידיים. השיטה מבוססת על גישות מטאפיסיות הטוענות כי גופנו הפיסי מתקיים בתוך "גוף" גדול יותר, שדה אנרגיה אנושי או הילה, המהווה את הכלי שבאמצעותו אנו יוצרים את חווית המציאות שלנו, ובו מתרחשים התהליכים האנושיים העמוקים והחזקים ביותר. גוף אנרגטי זה הוא נקודת המוצא לכל חולי והוא שמעניק לנו את הכוח לרפא את עצמנו. השימוש בהילינג באיזון גופני – נפשי מהווה כלי משלים לטכניקות הנלמדות בקורס.

סגור חלון